Sağlıklı bir yaşam için çalışıyoruz

Menta Pharma, ilaç sektöründe uluslarası kalite standartlarında ürünler üreten, hizmet kalitesi ile ön planda olan bir ilaç firmasıdır.

Ürünler Ürünler
 
Müşteri Odaklılık

Menta Pharma’nın kalitesinden ödün vermeden ekonomik ürün üretme ve sunma stratejisi topluma saygılı olma ilkesinin bir parçasıdır.

Kurumsal Sorumluluk Bilinci

Menta Pharma paydaşlarına karşı sorumluluk bilincinde olarak; etik, şeffaf, güvenilir bir yönetim anlayışı ile hizmet etmeyi iş anlayışının ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Dengeli ve İstikrarlı Büyüme

Menta Pharma sürekli gelişmeye açık olarak dengeli ve istikrarlı bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir.

Menta Pharma

Mentapharma, yerel ve uluslararası standartları, GMP gerekliliklerini, ilaç üretimlerinde ve diğer tüm uygulamalarında tam olarak yerine getirir. Ürünlerinin kalitesiyle insan sağlığına en üst düzeyde güvenle hizmet sunar. Bu düzeydeki çalışmalarını, iç/dış denetimler ve eğitimler ile sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir bir kalite sistemi oluşturur, geliştirir ve çalışanlarına benimsetir.

Title

Haberler